Yoga op school heeft wetenschappelijk aangetoond positieve effecten voor individuele kinderen en de groepsdynamiek, op het gebied van welzijn, samenwerken en leervemogen. 

Yoga in de klas is een project voor yoga in de klaslokalen, voor kinderen, leerkrachten en ouders. Geen gymlokaal nodig, tafels en stoelen kunnen blijven staan en er kunnen korte lesjes en individuen oefeningen worden gebruikt op momenten dat dit iets toevoegt. 

Leerkrachten leren korte yoga interventies inzetten in de klas en kunnen de kinderen verwijzen – individueel en in duo’s – naar oefeningen die kinderen al dan niet zelf kunnen pakken uit de kast. Inclusief een praktisch handboek voor leerkrachten.

We sluiten met yoga in de klas zoveel mogelijk aan bij bestaande thema’s en leerlijnen van de school. Dit is voor zowel kinderen als leerkrachten een houvast. Het voorkomt ook dat Yoga in de Klas ‘iets los’ wordt, wat een extra belasting kan worden of in een kast verdwijnt.

Bij een van de scholen sloten we aan bij de 6 thema’s van Vreedzame School, dit kan voor jouw school anders zijn. We maken het aanbod samen passend voor jouw school. Yoga voegt vaak iets toe aan bestaande leerlijnen, namelijk: het lichaam. Dat is waar emoties, gedrag, leren en samenleven starten. Het zal hiermee ook ondersteunend zijn aan de doelen van bestaande methodes en visies. 

Neem contact of yoga in de kas ook iets voor jouw school is!